مشخصات فنی بلوک هبلکس

مشخصات فنی بلوک AAC (هبلکس):

بلوک های تولیدی در مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی در دو رده مقاومتی AAC2 و AAC4 تولید می گردد.

نمونه AAC2 نسبت به AAC4 از میزان تخلخل بیشتری برخوردار می باشد. افزایش تخلخل سبب کاهش وزن بلوک می گردد. به همین نسبت مقاومت فشاری بلوک نیز کاهش می یابد که در مواردی که مقاومت بالا مورد نیاز است بهتر است از AAC4 استفاده گردد.

مقاومت فشاری بلوک:

میانگین مقاومت فشاری در بلوک های سبک اتوکلاو شده در رده AAC2 : 35 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و در رده AAC4: 50 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد که با نمونه های مکعبی 10 سانتیمتری اندازه گیری شده است.

ضریب جمع شوندگی:

ضریب جمع شدگی بتن سبک هوادار AAC به میزان 02/0 درصد می باشد و دلیل کم بودن آن ناشی از خشک شدن به دلیل فرآیند پخت در اتوکلاو در دمای حدود ۱۹۰ درجه و فشار ۱۲ بار به مدت ۱۲ ساعت است که باعث انجام جمع شدگیهای کوتاه مدت و بلند مدت بتن می شود. طی این فرآیند سیلیکات کلسیم، هیدراته می شود و در نتیجه خواص ثابت می ماند. یکی از تفاوت های عمده بین این محصول و بتن کفی در همین مورد است که از جداشدن پلاستر از بلوکها جلوگیری می نماید.

 ضریب هدایت حرارتی:

یکی از مزایای مهم  استفاده از این محصول، هدایت حرارتی کم آن است که رابطه مستقیم با جرم حجمی دارد. با افزایش وزن مخصوص میزان تخلخل بلوک کمتر شده و در نتیجه هدایت حرارتی افزایش می یابد.

حداقل و حداکثر ضریب هدایت حرارتی 0.08-0.13 w/m.k می باشد.

جرم حجمی خشک:

جرم حجمی بسته به رده تولیدی بین 450 تا 600 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

از مهمترین خصوصیات بتن هوادار اتوکلاو شده ، جرم حجمی آن می باشد که اکثر خواص فیزیکی بتن به آن بستگی دارد.

عایق صوتی:

میزان کاهش صوت عبور کرده از دیوار ساخته شده با بلوک سبک هبلکس 40db می باشد.